RÚAS


Na imaxe satélite que se mostra a continuación aparecen sinalizadas as diferentes rúas da aldea con diferentes letras. Abaixo asociase cada letra co nome da rúa e diversas fotografias tomadas nesa zona.


A- ESTRADA DA GRANXA


B- RÚA CANELLIÑA


C- RÚA DA IGREXA


D- RÚA SAN ANTONIO


E- RÚA DO CABO


F- RÚA DAS FLORES


G- RÚA DOS CUCOS


H- RÚA DA FRAGA


I- RÚA DAS FRAGUIÑAS


J- RÚA DA LAMA


K- RÚA DO OUTEIRO


L- PASAXE SANTA ANA